Totsky AV
д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

  1. Основи інфокомунікацій
  2. Розповсюдження радіохвиль та антени

Наукові інтереси:

  1. Класифікація та розпізнавання об’єктів
  2. Обробка сигналів
  3. Бездротовий зв'язок
  4. Методи обробки біомедичних сигналів на основі вейвлетних біспектрів і нейронних мереж для визначення стану людини
  5. Методи розпізнавання жестів людини