Про нас

Першим завідувачем кафедри був відомий в Харкові фахівець, творець Харківського телецентру В.А. Бубнов, а з 1962 року кафедру очолив к.т.н., доцент Д.К. Замків.

У 1968 році завідувачем кафедри був призначений д.т.н., професор С.Є. Фалькович, завдяки якому на кафедрі почали інтенсивно розвиватися наукові дослідження в галузі статистичної теорії радіосистем і змінюватися орієнтація і профіль підготовки фахівців в область проектування радіотехнічних систем.

Друге народження кафедра переживає в 1977 році. В цьому році радіо-технічний факультет розділяється на два факультети, проводиться структурна перебудова кафедр і знову створюється кафедра приймально-передавальних пристроїв, яку очолив заслужений винахідник СРСР, д.т.н., професор В.Я. Баржин. З цього моменту кафедра здійснює профілюючу підготовку фахівців радіотехнічних спеціальностей факультету фактично за всіма видами радіопристроїв: антенно-фідерних, приймально-передавальних, пристроїв і техніці надвисоких частот, пристроїв аналогової і цифрової схемотехніки, пристроїв біомедичної електроніки, квантової електроніки та ін.

З 1984 року кафедрою керує д.т.н., професор О. О. Зеленський.

Починаючи з 1999 року, кафедра стає випускаючою, їй доручено в рамках напряму "Електронні апарати" підготовка фахівців за спеціальністю "Технології та засоби телекомунікацій", перший випуск яких відбувся в 2004 році, а вже в 2005 році кафедра починає підготовку бакалаврів в межах напряму " Телекомунікації ". У лютому 2009 року кафедра успішно провела ліцензування фахівців і магістрів, а також акредитацію бакалаврів напряму "Телекомунікації" та починаючи з 2009/10 навчального року веде підготовку фахівців і магістрів за спеціальностями "Телекомунікаційні системи та мережі" і "Технології та засоби телекомунікацій".

З 2014 року і понині кафедрою керує д.т.н., професор В. В. Лукін.

У 2020 року кафедра почала підготовку фахівців і магістрів також за спеціальністю «Інформаційні системи і технології».

Зараз у складі кафедри 22 викладача, серед яких 3 професори, доктори технічних наук і 11 доцентів, кандидатів технічних наук.

Кафедра активно проводить наукові дослідження в області обробки сигналів в системах зв'язку, радіотехнічних системах дистанційного зондування, створення багатопараметрових перетворювачів різних фізичних величин і процесів, методів проектування багатоканальних вимірювальних систем, аналізу і синтезу систем керування комбінованого і адаптивного типів в умовах невизначеності, цифрової обробки зображень. На кафедрі працює докторантура і аспірантура.

khai
  • (057)-788-43-52

61070, Харків, вул.Чкалова, 17

НАУ ім. М.Є.Жуковського "ХАІ"

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій №504

Новини