Lukin VV
д.т.н., професор, академік академії прикладної радіоелектроніки, завідувач кафедри

Навчальні дисципліни:

  1. Моделювання та оптимізація систем і мереж телекомунікацій
  2. Обробка мультимедійних даних
  3. Основи інфокомунікацій
  4. Сучасні методи обробки багатовимірних сигналів

Дата народження – 4 жовтня 1960 року. 

1983 рік – закінчив Харківський авіаційний інститут, диплом з відзнакою, радіоінженер. З 1980 р. розпочав працювати на кафедрі приймально-передавальних пристроїв ХАІ (зараз кафедра інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського), з 2016 року – завідувач кафедри. 

1988 – захистив кандидатську дисертації, спеціальність 05.12.21. 

2002 – захистив докторську дисертацію, спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження. 

2007 – диплом професора, 2018 – IEEE Senior Member. 

Автор понад 800 наукових праць (з них більше 15, що опубліковані у журналах, що входять до квартилів Q1 і Q2), понад 500 англійською мовою. 

Належить до топ-100 вчених України за кількістю цитувань. 

Н-індекс у Scopus – 29 (3871 цитування), у GoogleScholar – 40 (8729 цитувань). 

В 2019 р. отримав Державну премію України у галузі науки і техніки. 

Редактор журналу Electronic Imaging Journal та запрошений редактор кількох спецвипусків журналів Remote Sensing (MDPI) та EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 

Гарант освітньої програми "Технології та засоби телекомунікацій"

Наукова школа: Локально-адаптивна стійка фільтрація багатоканальних зображень дистанційного зондування з аерокосмічних носіїв:  

  • Розроблено методи автоматичного оцінювання статистичних та спектрально-кореляційних характеристик складних завад;  
  • Розроблено нові метрики візуальної якості зображень та засоби для їх тестування (бази спотворених зображень TID2008 та TID2013), що дозволило аналізувати та оптимізувати оброблення з урахуванням різних критеріїв; 
  • Розроблено методи локально-адаптивної стійкої та нелокальної фільтрації багатоканальних зображень, що дозволило суттєво підвищити якість зображень та надійність їх класифікації (інтерпретації); 
  • Запропоновано підходи до прогнозування ефективності фільтрації, показників якості зображень, що стиснуто з втратами, та класифікації інформаційних даних, що дозволило автоматизувати оброблення та підвищити швидкодію; 
  • Для багатьох етапів оброблення даних запропоновано використовувати нейронні мережі, що дозволило підвищити ефективність обробки і точність прогнозування. 

Під керівництвом Лукіна В.В. захищено одну докторську, 13 кандидатських дисертації та 5 PhD дисертацій (3 у Фінляндії, 1 у Франції, 1 в Україні). 

Виконані 7 держбюджетних тем та 9 міжнародних проєктів (Мексика, Туреччина, Франція, КНР, Польща).