Сертифікати та акредитація

  • Успішно проведено акредитацію освітньо-наукової програми "Телекомунікації та радіотехніка" (третій  - освітньо-науковий/освітньо-творчий - рівень)


Сертифікат 172 PhD