Викладачка нашої кафедри успішно захистила кандидатську дисертацію

05 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.062.07 Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відбувся успішний захист дисертаційної роботи асистентки нашої кафедри Кожемякіної Надії та тему «Метод ентропійного рекурсивного групового кодування мультимедійних даних телекомунікаційних систем», представленої на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.

Дисертація виконана під керівництвом доктора технічних наук, професора Пономаренко Миколи Миколайовича.

Дисертація отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради, які зазначили, що за своєю актуальністю, ступенем наукової новизни, практичною цінністю та обґрунтованістю одержаних результатів дисертація Кожемякіної Надії відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами).

Колектив щиро вітає Надію Володимирівну та її наукового керівника з успішним захистом дисертаційної роботи і бажає їм натхнення на нові наукові звершення!

PhD
PhD