Комп'ютерна програма «Non-quasianalytic tools for digital image processing»

Співробітниками нашої кафедри Макарічевим Віктором Олександровичем, Лукіним Володимиром Васильовичем та колегами з 405 та 304 кафедр Брисіною Іриною Вікторівною, Яковлевим Сергієм Всеволодовичем було розроблено комп'ютерну програму «Non-quasianalytic tools for digital image processing», що реалізує комплекс методів стиснення з втратами на основі дискретного атомарного перетворення.

Реалізовано фреймворк для застосування у цифровій обробці зображень спеціальних класів неквазіаналітичних функцій з компактним носієм, що відносяться до некласичних конструктивних засобів аналізу та наближення функцій.

Також було отримано авторське свідоцтво на розроблену комп'ютерну програму - свідоцтво № 123750, дата реєстарції 13-02-2024, Бюлетень “АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА”, № 80, 2024, с. 444, https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright 

Комп'ютерна програма «Non-quasianalytic tools for digital image processing»
Комп'ютерна програма «Non-quasianalytic tools for digital image processing»
Комп'ютерна програма «Non-quasianalytic tools for digital image processing»