Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

Вітаємо! Скоро вам належить зробити важливий вибір і подати заяви на 5 пріоритетних конкурсних пропозицій. При прийнятті рішення важливо пам'ятати всі подробиці про конкурсні пропозиції і про те, що викладається на обраних спеціальностях і освітніх програмах. Кафедра «Інформаційних та комунікаційних технологій імені А. А. Зеленського» №504 ХАІ (Національний Аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут») також навчає студентів на спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньою програмою «Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем».

Ми ставимо собі за мету підготувати висококваліфікованих фахівців в області побудови і програмування інфокомунікаційних сервісів і систем. Ядром навчального процесу виступає мережева академія Cisco з повним спектром курсів, що викладаються: мережева інженерія, кібербезпека і інтернет речей. Постійне застосування різних мов програмування протягом всього навчання: Python, Kotlin, JavaScript, C / C ++, Go. Також вивчаються: Android і Full-stack Web-програмування (Front-end - HTML5 / CSS3, TypeScript, React; Back-end - Spring, Flask / Django; бази даних - PostgreSQL, MongoDB, Redis).

Ще побачимось! ;) D: // CT

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем