Акредитація освітньої програми

Успішно проведено акредитацію освітньо-наукової програми "Телекомунікації та радіотехніка" (третій  - освітньо-науковий/освітньо-творчий - рівень).

Сертифікат 172 PhD